top of page

Betrokken personen:

Bedoeld voor volwassenen en adolescenten met een verworven hersenletsel en gedomicilieerd in de Brusselse regio.

Wat zijn onze doelen?

• Blijven in de samenleving
• Autonomie thuis
• Familie-, sociale en professionele re-integratie
• Levenskwaliteit

Het team :

Een multidisciplinair team samengesteld

• een ergotherapeut

• een opvoeder

• een neuropsycholoog

• een maatschappelijk werker

• een integratiefunctionaris

• een regisseur

Wat bieden wij?

• Ondersteuning voor autonomie thuis.
• Aanpassing van de woning aan de cognitieve en/of motorische problemen van de persoon.
• Hulp bij het beheren van de dagelijkse levensactiviteiten.
• Administratieve en/of financiële monitoring.
• Informatie over mensenrechten.
• Leren omgaan met het openbaar vervoer.
• Hulp bij het goed beheren van het relationele netwerk.
• Zoeken naar hobby's, vrijwilligerswerk, opleidingen en/of banen.
• Voorstel om te verhuizen naar een tussenwoning en/of woonruimte te zoeken.

Overgangsappartementen


Geopend in januari 2000

•De ondersteunende dienst beschikt over een huis met drie overgangsappartementen. Het ligt op een steenworp afstand van het dagcentrum en het cognitieve revalidatiecentrum. Elke accommodatie is ingericht en aangepast op cognitieve stoornissen. Op de begane grond zijn een studio en de keuken toegankelijk voor mensen met beperkte mobiliteit en aangepast aan hun motorische problemen.

•Twee extra overgangsappartementen zijn momenteel in aanbouw.

Doelen:

•Beoordeel met behulp van de ondersteunende dienst het vermogen van de persoon om thuis en in het dagelijks leven onafhankelijk te zijn.

•Ondersteun de persoon, afhankelijk van zijn mogelijkheden, bij het vinden van een zelfstandig appartement of een accommodatiestructuur.

Middelen:

•Ondertekening van een bewoningsovereenkomst van minimaal drie maanden (proefperiode) tot maximaal twee jaar.

•Collectieve supervisie één keer per week.

•Individuele begeleiding(en) minimaal één keer per week.

•Behuizing permanent verbonden met de telefooncentrale
van “Tele-redding” .

Hoe werken wij?

Wij bieden de hersengewonde:

 

Eén of meerdere toelatingsgesprekken, al dan niet met familie, om de aanvraag te analyseren.

Een ondersteuningsovereenkomst waarin de nagestreefde doelstellingen en de duur ervan worden vastgelegd.

Regelmatige gesprekken bij ons ter plaatse, bij de persoon thuis, op de werkvloer, enz. en concrete ondersteuning voor de succesvolle afronding van het project.

Regelmatige evaluatie tijdens teamvergaderingen en via kwartaalevaluaties met de persoon.

Rue de la Vigne 56
1070 Bruxelles
Tel 02 522 20 03

la.braise@skynet.be

Wie kan ons bellen?

De ondersteuningsdienst richt zich op volwassenen met een gestabiliseerd hersenletsel, opgelopen tijdens de adolescentie of volwassenheid. Dit kan een hoofdletsel, een beroerte of een ziekte zijn.
Deze personen moeten gedomicilieerd zijn in het Brussels Gewest.

De ondersteunende dienst reageert ook op verzoeken van direct betrokken gezinnen.

Het staat ook open voor professionals die een persoon met hersenbeschadiging in hun bedrijf willen verwelkomen of die zich afvragen welk gedrag zij tegenover deze groep moeten aannemen.

triangle logo sac ndls.jpg
bottom of page