top of page

Er zou in Brussel een opvangcentrum voor mensen met hersenletsel moeten komen

de volgende jaren.

In feite neemt het aantal van deze mensen elk jaar toe. Bovendien doen de meeste dat niet

kunnen niet alleen leven en zijn afhankelijk van hun familie, vanwege hun complexe en complexe problemen

meerdere factoren die hun mate van autonomie belemmeren.

Goud,

gezinnen worden ouder en maken zich zorgen over de toekomst.

Wie zal wanneer voor hun gehandicapte geliefde zorgen?

Zullen ze er niet meer zijn?

Dit centrum zal 15 volwassenen verwelkomen en hen de nodige ondersteuning bieden om hen daartoe in staat te stellen

ondanks hun hoge mate van afhankelijkheid over huisvesting en een bevredigende levenskwaliteit beschikken.

Wij zijn op zoek naar fondsen . In feite zullen subsidies van de overheid duidelijk binnenkomen

voldoet niet aan de realiteit van een geschikte constructie die kwaliteitsvolle accommodatie biedt

bottom of page