top of page

Bevolking verwelkomd:

Ongeveer dertig volwassenen met verworven en niet-progressief hersenletsel, hetzij als gevolg van een hoofdtrauma, hetzij als gevolg van een ziekte of een beroerte.

Wat zijn onze doelen?

Bevorder de persoonlijke ontwikkeling en familiale, sociale en sociaal-professionele integratie van mensen met hersenbeschadiging door prioriteit te geven aan de kwaliteit van leven en openheid voor de gemeenschap.

Het team :

Een multidisciplinair team bestaande uit: opvoeders, een ergotherapeut, een logopedist, een fysiotherapeut, een neuropsycholoog, een muziektherapeut, twee maatschappelijk werkers, een neuroloog, administratief personeel en onderhoud en een directeur.

Activiteiten :

Cognitief: stimulatie van hogere functies (geheugen, aandacht, planning, probleemoplossing, initiatief) door middel van logische spellen, computergebruik, geheugensteuntjes (dagboekbeheer).

Creativiteit: expressie van emoties, werken aan zelfbeeld en zelfvertrouwen door middel van theater, schrijven, zingen, tekenen, ritme, muziektherapie, discussiegroepen, etc.

Dagelijks leven: het opnieuw leren van de dagelijkse autonomie (koken, huishouden, boodschappen doen, reizen, uw budget beheren, enz.).

Communicatie: bevorder expressie en begrip.

Fysiek: aangepaste sport, zwembad…

“Individuele” therapieën

Ergotherapie:
• autonomie in dagelijkse levensactiviteiten,
• structureren in tijd en ruimte (agendamanagement),
• cognitieve stimulatie.

Fysiotherapie :
• stimulering van autonomie in reizen,
• lichaamsschema, hertoe-eigening van het lichaam.

Logopedie:
• zoeken naar autonomie in de dagelijkse communicatie,
• begrip, expressie.

Muziektherapie:
• ontspanning,
• herinvestering van het lichaam en zoeken naar lichamelijke eenheid,
• emotionele mobilisatie.

Cognitieve structurering:
• stimulering van hogere functies,
• implementatie van compensatiemiddelen (agenda, procedures, etc.)

Administratieve, financiële, psychosociale begeleiding

Bedrijfsmethoden

Ondertekening van onderwijscontracten:
• 3 maanden proefperiode,
• met doelstellingen voor een bepaalde termijn.

Regelmatige en voortdurende evaluatie:
• teamvergaderingen,
• “referentie”-beoordelingen,
• gezinsbeoordelingen.

Verblijfsduur :

• Onbeperkt

Het hoofdkantoor
Rue de Neerpede 165
1070 Brussel
Tel 02 523 04 94
Faxnummer 02 523 39 52

la.braise@skynet.be

bottom of page