top of page

Wie vangen wij op?

Wij richten ons tot volwassenen en jongeren met een niet aangeboren hersenletsel en met woonplaats in het Brussels Gewest.  

Wat zijn onze doestellingen?

• Deel blijven uitmaken van de maatschappij
• Zelfstandig thuis wonen
• De terugkeer naar het gezin, de maatschappij en de arbeidsmarkt
• Levenskwaliteit

Het team:

Een multidisciplinair team, samengesteld uit:

• een ergotherapeut

• een opvoeder

• een neuropsycholoog

• een maatschappelijk werker

• een verantwoordelijke voor de integratie

• een directrice

Wat bieden we aan?

• Begeleiden van zelfstandig thuis wonen.
• Woning aanpassen aan de cognitieve en/of motorische moeilijkheden van de persoon.
• Hulp bij het beheren van de activiteiten van het dagelijkse leven.
• Administratieve en/of financiële opvolging.
• Informeren over de rechten van de persoon.
• Leren gebruikmaken van het openbaar vervoer.

• Hulp bij het onderhouden van het relationele netwerk.
• Zoeken naar vrijetijdsbesteding, vrijwilligerswerk, opleidingen en/of tewerkstelling.
• Aanbod voor verblijf in overgangsappartement en/of zoeken naar huisvesting.  

De overgangsappartementen

Geopend in januari 2000

• De begeleidingsdienst beschikt over een huis met drie overgangsappartementen. Het bevindt zich op wandelafstand van het dagverblijf en het cognitief revalidatiecentrum. Elk verblijf is gemeubeld en aangepast voor mensen met cognitieve moeilijkheden. Op het gelijkvloers zijn een studio en de keuken toegankelijk voor mensen met een beperkte mobiliteit en aangepast aan hun motorische moeilijkheden.

• Twee bijkomende overgangsappartementen worden momenteel gebouwd.

Doelstellingen:

• Met de hulp van de begeleidingsdienst de mogelijkheden van de persoon evalueren om zelfstandig thuis te wonen en zijn zelfredzaamheid bij de activiteiten van het dagelijkse leven.

• De persoon naargelang zijn capaciteiten begeleiden in de zoektocht naar een appartement om er zelfstandig te wonen of naar een accommodatie.

Middelen:

• Ondertekenen van een verblijfsovereenkomst van drie maanden (testperiode) tot maximum twee jaar.

• Eenmaal per week collectieve supervisie.

• Minstens eenmaal per week individuele supervisie.

• Verblijven staan permanent in verbinding met de telefooncentrale van Tele-Hulp.

Hoe gaan we te werk?

Ons aanbod voor mensen met een hersenletsel:

 

Eén of meerdere intakegesprekken, met of zonder de familie, om de aanvraag te kunnen analyseren.  

Een begeleidingsovereenkomst met de vooropgestelde doelstellingen en hun duur.

Regelmatige gesprekken in onze kantoren, bij de persoon thuis, op de werkplek… en een concrete begeleiding om het project tot een goed einde te brengen.

Een regelmatige evaluatie tijdens team-meetings en via driemaandelijkse evaluaties met de persoon.

Wijngaardstraat 56
1070 Brussel
Tel 02 522 20 03

la.braise@skynet.be

Wie kan op ons een beroep doen?

 

De begeleidingsdienst richt zich tot volwassen personen met een gestabiliseerd hersenletsel, opgelopen tijdens de adolescentie of als volwassene. Het kan gaan om een hersentrauma, een beroerte of een ziekte.
Deze personen moeten een woonplaats hebben in het Brussels Gewest.

De begeleidingsdienst komt ook tegemoet aan vragen van elk rechtstreeks betrokken gezin.

Hij staat eveneens open voor professionals, die een persoon met een hersenletsel willen opnemen in hun onderneming of vragen hebben over hoe je met deze mensen kan omgaan.  


 

triangle logo sac ndls.jpg
bottom of page