top of page

 

 

 

 

 

 

La Braise bundelt een reeks diensten, bestemd voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel ten gevolge van een schedeltrauma, een CVA, een encefalopathie...

 

Sinds 1995, een dagverblijf.

Sinds 1996, oprichting transportservice.

Sinds 1998, een begeleidingsdienst (zelfstandig wonen, administratieve opvolging, vrijwilligerswerk, opvolging gezondheidstoestand...).

Sinds 2000, vier verblijven met toezicht.

Sinds 2002, een centrum voor cognitieve revalidatie.

Sinds 2009, een ‘respijtdienst’ voor mensen die sterk afhankelijk zijn en hun naasten.

Sinds 2015, partnerschap met vzw Mantelzorgers Brussel en de Stichting Jonge Mantelzorgers.

Sinds 2016, een dienst ‘vrije tijd’ stelt in La Braise en daarbuiten gevarieerde activiteiten voor.  

Na 2020, bouw van een opvangcentrum en een nieuw dagverblijf voor een vijftiental volwassenen.

La Braise vormt een referentiemodel inzake de langetermijnopvang van volwassenen met een hersenletsel. De instelling geniet internationale erkenning.

 

Multidisciplinair team

De directie

(Dagverblijf, Cognitief Revalidatiecentrum, Begeleidingsdienst, Respijtdienst)

De directie ontvangt de mensen die een toelatingsaanvraag indienen voor la Braise en neemt de beslissing om ze op te nemen in samenwerking met de artsen en de maatschappelijk werkers. Vervolgens ontvangt ze de begunstigden en hun naasten om een familiale balans op te maken en hun project te evalueren.
Ze leidt de vergaderingen met de verschillende teamleden. Ze verzekert de goede werking van La Braise. Ze vertegenwoordigt La Braise naar de buitenwereld op nationaal en internationaal niveau. Ze werkt in overleg met de raad van bestuur.  

De neurologen

(Dagverblijf, Cognitief Revalidatiecentrum)

De neurologe ontvangt de begunstigden bij hun eerste contacten met de instelling en volgt hun medische evolutie op. Tijdens medische consultaties bevraagt zij de begunstigden over hun medicatie: wat is het nut ervan? Wat zijn hun neveneffecten? Welke zijn de tegenindicaties?
De neuroloog luistert naar de klachten van de begunstigden, past hun medicatie aan en geeft hen ook advies over andere ziekten, buiten het vakgebied van de neurologie.

De maatschappelijk werkers

(Dagverblijf, Cognitief Revalidatiecentrum, Begeleidingsdienst, Respijtdienst)

De maatschappelijk werkster ontvangt de toelatingsaanvragen en neemt deel aan de familiale evaluaties van de begunstigden.
Zij denkt mee met de begunstigden over hun rechten en begeleidt hen bij hun administratieve taken. Zo helpt ze hen om hun briefwisseling te begrijpen, adviseert ze rond compensaties, tegemoetkomingen, sociale voordelen. Ze werkt binnen een netwerk met de families, de leefomgevingen en andere diensten om de begunstigden te helpen bij het beheren en vereenvoudigen van hun dagelijkse leven (budget, gezondheid, thuishulp, vervoer, voorzien van goederenbeheer).  

De neuropsychologen

(Dagverblijf, Cognitief Revalidatiecentrum, Begeleidingsdienst)


De neuropsychologe evalueert de cognitieve functies van de patiënt: zijn capaciteiten op het gebied van geheugen, organisatie, aandacht, redeneren... Ze helpt middelen te voorzien om cognitieve of gedragsmoeilijkheden te compenseren en zo hun impact op het dagelijkse leven te beperken.

Ze kan ook oefeningen voorstellen om sommige van deze functies te stimuleren, maar ook om betere strategieën te vinden om problemen op te lossen.  

De logopedisten

(Dagverblijf, Cognitief Revalidatiecentrum)


De logopediste evalueert de communicatiecapaciteiten van de begunstigden (uitdrukking en begrip, de aspecten van de dagelijkse communicatie).
Ze helpt de begunstigden dankzij training en het voorzien van compensatiemiddelen om:

- beter te praten: articuleren, de woorden vinden, correcte zinnen bouwen, recht op doel afgaan…
- conversaties te beheren: iedereen de tijd laten om te parten, gespreksonderwerpen vinden enz.
- te communiceren met de buitenwereld (winkels enz).
- beter te begrijpen wat er gezegd of gelezen wordt.
- te lezen en te schrijven.

De ergotherapeuten

(Dagverblijf, Cognitief Revalidatiecentrum, Begeleidingsdienst)

De ergotherapeute zoekt de link tussen de levensgewoonten van de persoon, zijn fysieke en sociale omgeving en zijn hersenletsel. Met dit werk wil ze de situaties van beperking en ontevredenheid van de persoon bepalen in de verschillende activiteiten waaraan hij/zij deelneemt. De ergotherapeute begeleidt dan de persoon en de naasten bij het vinden van een optimale oplossing voor de vroegere activiteiten via aanpassingen of door het vinden van nieuwe bezigheden.

De kinesitherapeuten

(Dagverblijf, Cognitief Revalidatiecentrum)

De kinesitherapeut tracht de motorische verworvenheden en de bewegingsvrijheid te behouden.
Hij helpt de patiënt om zijn gebaren te begrijpen, te coördineren en te verfijnen. Door dagelijks te werken bereikt hij een beter evenwicht en een betere stapkwaliteit. Hij streeft ook naar meer uithoudingsvermogen, het oprekken en versterken van de spieren. Ook relaxatie, ademhaling, bewustwording van het lichaam en pijnverlichting worden nagestreefd door oefeningen, net zoals het winnen aan zelfvertrouwen en de mogelijkheid om zich uit te leven.

De opvoeders

(Dagverblijf, Cognitief Revalidatiecentrum, Begeleidingsdienst, Respijtdienst)

De opvoeder begeleidt het traject van de persoon met een hersenletsel bij zijn moeilijkheden door het letsel (gedragsveld, motoriek, emoties, taal) en door zijn persoonlijke geschiedenis.
Hij waarborgt de zin van het project van de persoon voor zijn welzijn binnen de instelling. Hij past zich voortdurend aan de persoon aan en verwijst naar zijn leven van voor het ongeval.  

De verantwoordelijken voor integratie

(Dagverblijf, Cognitief Revalidatiecentrum)

De verantwoordelijke voor integratie denkt mee met de begunstigden over een realistisch integratieproject na het ongeval. Ze evalueert de professionele en persoonlijke capaciteiten in concrete situaties binnen de instelling of door stages en/of in situaties elders. Ze zoekt met de begunstigde naar valoriserende activiteiten (bijv. vrijwilligerswerk, aangepaste hobby’s) en verzekert de opvolging van deze activiteiten in overleg met externe partners.  

De coördinatoren

(Dagverblijf, Cognitief Revalidatiecentrum, Begeleidingsdienst, Respijtdienst)

 

De coördinator vormt de link tussen de verschillende teamleden en de directie. Hij staat in voor sommige evaluaties en legt doelstellingen vast. Hij coördineert de teamprojecten en de opleidingen van de medewerkers.

Het team van het secretariaat en de boekhouding

 

Zij staan in voor het ontvangen en verwerken van telefonische oproepen, de briefwisseling en de administratieve, financiële en boekhoudkundige dossiers van het personeel en de gebeurtenissen.

Het team van de chauffeurs

Zij verzekeren het veilige vervoer van onze begunstigden.

Het keukenteam


Zij bereiden lekkere maaltijden met een hart voor de begunstigden.

Het onderhoudsteam van het gebouw

Mannen met gouden handen om te herstellen, aan te passen, te renoveren, te schilderen…  

triangle logo sac ndls.jpg
triangle logo hebergement ndls.jpg
triangle logo crc ndls.jpg
triangle logo caj ndls.jpg

Het poetsteam

 

Zij houden La Braise netjes om de begunstigden optimaal te verwekomen.  

bottom of page