top of page
france rond.jpg
triangle logo caj ndls.jpg

Wie vangen wij op ?

Een dertigtal volwassenen met een niet aangeboren en zich niet verder ontwikkelend hersenletsel, ofwel ten gevolge van een hersentrauma, ofwel ten gevolge van een ziekte, ofwel ten gevolge van een beroerte.

Wat zijn onze doelstellingen?

Het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling en de terugkeer naar het gezin, de maatschappij en de arbeidsmarkt van personen met een hersenletsel, met oog voor de levenskwaliteit en openheid naar de collectiviteit.

Het team:

Een multidisciplinair team, samengesteld uit: opvoeders, een ergotherapeut, een logopedist, een kinesitherapeut, een neuropsycholoog, een muziektherapeut, twee maatschappelijk werkers, een neuroloog, administratief en onderhoudspersoneel en een directrice.

Activiteiten: 

Cognitief: stimulatie van de hogere functies (geheugen, aandacht, plannen, problemen oplossen, initiatief) aan de hand van logische spelen, informatica, mnemotechnische hulpmiddelen (agendabeheer).

Creatief: gevoelens uitdrukken, werken aan zelfbeeld en zelfvertrouwen via toneel, schrijven, tekenen, zingen, ritme, muziektherapie, praatgroep…

Van het dagelijkse leven: terugvinden van dagelijkse zelfstandigheid (koken, huishouden, boodschappen, verplaatsingen, budgetbeheer…).

Communicatie: bevorderen van uitdrukking en begrip.  

Lichamelijk: aangepaste sport, zwembad…

‘Individuele’ therapieën

Ergotherapie:
• autonomie in de activiteiten van het dagelijkse leven,
• structurering in tijd en ruimte (agendabeheer),
• cognitieve stimulatie.

Kinesitherapie:
• stimulatie tot het zich zelfstandig verplaatsen,
• lichaamsschema, het lichaam opnieuw zelf in handen nemen.

Logopedie:
• streven naar autonomie in de dagelijkse communicatie,
• begrip, uitdrukking.

Muziektherapie:
• relaxatie,
• herinvestering van het lichaam en zoeken naar fysieke eenheid,
• emotionele mobilisering.

Cognitieve structurering:
• stimulatie van de hogere functies,
• voorzien van compensatiemiddelen (agenda, procedures...)

Administratieve, financiële en psychosociale begeleiding.

Modaliteiten

Ondertekenen van pedagogische contracten :

• test van 3 maanden,
• met doelstellingen binnen bepaalde termijn.

Regelmatige en voortdurende evaluatie: 
• team-meetings,
• ‘referent’ evaluatie,
• familiale evaluaties.

Duur van het verblijf:

• onbeperkt.

Hoofdzetel
Neerpedestraat 165
1070 Brussel
Tel 02 523 04 94
Fax 02 523 39 52

la.braise@skynet.be

bottom of page