top of page
france rond.jpg
triangle logo crc ndls.jpg

Wat zijn onze doelstellingen?

De volwassenen krijgen revalidatieprogramma’s, aangepast aan hun cognitieve, gedrags- en emotionele moeilijkheden, zodat ze kunnen evolueren naar zelfstandigheid en een terugkeer naar hun gezin, de maatschappij en/of de arbeidsmarkt.  

Wie vangen wij op?

Een tiental volwassenen (16 tot 65 jaar) die een beroerte (CVA) of ernstig hersenletsel opliepen.

Het team:

Het team van dit centrum bestaat uit twee neuropsychologen, twee opvoeders, een verantwoordelijke voor de integratie, een psycholoog, een ergotherapeut, een logopedist, een kinesitherapeut, een neuroloog, een maatschappelijk werker, administratief en onderhoudspersoneel en een directrice.

Activiteiten: 

Cognitief:
• voorzien en gebruiken van compensatiemiddelen (agenda, procedures…),
• stimuleren van geheugen, aandacht, organisatie-initiatief, redeneren.

Gedragsmatig:

• opnieuw aanleren van aangepast sociaal gedrag (gevoelens beheersen, regels respecteren…).

Emotioneel:

• gevoelens uitdrukken, herstellen zelfbeeld en zelfvertrouwen.

Van het dagelijkse leven:
• boodschappen doen, waken over zijn gezondheid, zich kunnen oriënteren in de buurt en het openbaar vervoer, beheren van budget en administratieve documenten.

Communicatie:
• telefonische gesprekken voeren, groepsgesprekken beheren, briefwisseling, communicatie met de buitenwereld beheren, teksten begrijpen.

Lichamelijk:
• zwembad, stappen, sport.

Cultureel.

Revalidatieprogramma

Testmodule (3 maanden)

• doel: de cognitieve en gedragscapaciteiten en ook het evolutiepotentieel van elke volwassene evalueren.

Revalidatiemodules (6 maanden)

• toegespitst op de terugkeer naar het gezin en de maatschappij,

Revalidatiemodules (6 maanden)

• toegespitst op de terugkeer naar de arbeidsmarkt met bet zoeken naar valoriserende activiteiten of werk.  

Modaliteiten

Regelmatige en voortdurende evaluatie: 

• team-meetings,
• referent’ evaluatie,
• familiale evaluaties.

Duur van het verblijf

• Beperkt: maximum 3 jaar.

Wijngaardstraat 56
1070 Brussel
Tel 02 522 20 03

la.braise@skynet.be

bottom of page